Vizualizace interiéru Vám napoví o správnosti zvolených barev, povrchů a materiálů. Vnukne Vám představu prostoru a jeho velikosti. Nabídne studii světla a stínů, poradí s výběrem nábytku.

Nabízíme 3 druhy výsledných obrázků

 Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains


3D SKICA


Základní model pro zobrazení

Základní modelování prostoru vybraných místností

Včetně oken, dveří, typového nábytku

Pouze základní textury

Skutečná projekce stínů a světel z oken


LEHKÁ VIZUALIZACE

Navíc oproti 3D Skice:

Materiály s odrazy a leskem

Umělé osvětlení, nepřímé a odražené světlo

Materiály s chlupatostí (koberce)

Atypický nábytek, vestavěné skříně 

Nejvýhodnější


VELKÁ VIZUALIZACE

Navíc oproti Lehké vizualizaci:

Fotorealistické nastavení vykreslování

Jiná, než běžná kamera (cylindrická, sférická)

Materiály s chlupatostí (koberce)

Materiály zářící a hrbolaté

Pricing Table WordPress Plugin

 

3D Skica

3D skica je základní prostředek pro zobrazení 2D plánů a schemat do viditelné 3D podoby. Modelujeme objekty a prostory v jejich reálných rozměrech a pokud možno i v jejich reálných lokalitách. Oboje nám napomáhá ke korektnímu zobrazení stínů, materiálů i velikosti předmětů. Tento styl vizualizace je jednoduchý, ale také nejrychlejší. Zobrazuje stěny a předměty ploché a jednoduchým stínováním (avšak fyzikálně přesně) rozlišuje mezi osluněnou stranou předmětu a stranou ve stínu. 3D skica je tvořena modelováním pouze na počítači a není tedy tvořena skicováním na papíře. Nabízí ovšem mnohé „styly zobrazení“, které jsou od ručních skic, či vodovkových maleb k nerozpoznání.

Součástí této kategorie vizualizace je tedy:

 • korektní zobrazení požadovaného prostoru – místnosti,
 • umístění v mapě pro přesné zobrazení stínů (je možné zvolit přesný čas a datum pro zobrazení stínu)
 • zařízení modelu základními modely nábytku, stafáží (rostliny, osoby, zvířata), základním rozsahem dekorací (modely knih, váz, televizí, apod.).

 

Lehká Vizualizace

Lehká Vizualizace je první renderovanou kategorií, která již vyžaduje externí plugin do modelovacího programu, aby korektně a věrněji zobrazila nepřímé a odražené světlo a specifika některých materiálů. Základem pro zpracování obrázků v kvalitě Lehké Vizualizace je model v kvalitě 3D Skica, který se dále upravuje a finišuje tak, aby bylo možné spustit výpočet světelných paprsků. Díky tomu si objednaný obrázek uchovává přednosti 3D Skicy (skutečné stíny, skutečné rozměry předmětů), ale je přidána věrnost.

V této kategorii tedy navíc nabízíme:

 • nepřímé a odražené světlo, reálnější okraje stínů, apod.,
 • specifické vlastnosti některých materiálů, například odrazivost a lom světla (projeví se u skel, zrcadel, klenotů, lesklých podlah), nebo základní hrbolatost (například u neomítaného zdiva, kamene),
 • možnosti umělého osvětlení, jako jsou lampy, lustry, či svítivé LED pásky různých barev.

 

Velká Vizualizace

Velká Vizualizace je skutečným profesionálním renderem (počítačem kalkulované zobrazení z 3D PC modelu). Oproti Lehké Vizualizaci vyžaduje více času na přípravu modelu a více času a práce pro specifikaci textur. Zde se již projeví skutečné lahůdky některých materiálů, jako jsou například traviny (se svojí divokou nahodilostí), či autolaky (svým specifickým odrazem světla). Také je v této kategorii možné věnovat se více modelům samotným, které mají tak více detailů a mohou například obsahovat i nábytek na zakázku, který je třeba modelovat speciálně pro každý obrázek. V této kategorii nabízíme i „postprocesing“, který je vhodný u některých zvláště složitých scén, kde se doporučuje některé tvary nemodelovat, ale spíše vložit jako fotomontáž.

V této kategorii tedy navíc nabízíme:

 • více péče jednotlivým obrázkům při modelování a specifika jednotlivých textur,
 • více zařízení, stafáže, dekorací („skutečně zabydlený obývák nemůže být holý“),

 

Podrobnosti zakázek

Vstupy od zákazníka:

 • Standardní vstupy: DWG půdorysy, pohledy, vektorová PDF
 • Nadstandardní vstupy*: Papírová data, rastrové podklady, ruční skici, nekompletní standardní vstupy.

Odevzdání – náhledový obrázek

 • Pro každý objednaný obrázek bude vytvořen nejprve 1 náhledový snímek v nízkém rozlišení. Klient má poté možnost říct své připomínky a požadované úpravy modelu.

Odevzdání – finální obrázek

 • Finální obrázek bude odevzdán v domluvené době elektronickou cestou ve FullHD rozlišení. Vyšší rozlišení možné*.

Další možnosti pro kategorii 3D Skica:

 • Animace stínů v průběhu jednoho dne, případně zobrazení stínů v konkrétní lokalitě v konkrétní dobu.
 • Možnost druhého náhledu a druhé úpravy před odevzdáním.
 • Větší místnost než běžný obývací pokoj.
 • Možnost 4K rozlišení.

Další možnosti pro kategorii Lehká a Velká vizualizace:

 • Zobrazení stínů v konkrétní lokalitě v konkrétní dobu.
 • Možnost druhého náhledu a druhé úpravy před odevzdáním.
 • Větší místnost než běžný obývací pokoj.
 • Možnost většího rozlišení

Výsledná kalkulace vždy záleží na konkrétní zakázce a bude individuálně posouzena. Toto není obchodní nabídka.

REFERENCE