Ceny architektonických vizualizací od ArchPi nejsou pevně stanoveny. Stejně jako se liší každý z Vašich projektů, liší se i jeho reálný dopad na náročnost modelování a následného renderingu každého z obrázků. Kontaktujte nás a nabídku Vám zašleme. 

Princip tvorby vizualizace / proč nabízíme tři kategorie

MODEL

Základem pro každou vizualizaci, ať již v kategorii 3D skica, Lehká vizualizace, nebo Velká vizualizace, je 3D model veškerého vybavení, všech stavebních prvků i textur ve Vašem projektu. Tímto modelem je nutné začít a bez něj nelze pokračovat. Tento model je možné přesně (dle GPS souřadnic či adresy) umístit na jeho předpokládané místo na Zemi a orientovat jej vůči světovým stranám.

 

TEXTURY / SLUNCE

3D model následně ladíme a upravujeme. Převážně na něj klademe textury, u kterých se vždy snažíme o reálné měřítko i samotný odstín. Přesná orientace vůči světovým stranám i azimut slunce (daný přesnou lokalizací) nám umožňuje již v této fázi generovat náhledy, jako jsou například studie oslunění, koncepční náhledy apod. To je vlastně podstatou první kategorie vizualizací, nazvané 3D Skica. Pro všechny další stupně vizualizací musíme pokračovat dále v našem pomyslném seznamu prací.

UMĚLÉ OSVĚTLENÍ / FOTOTEXTURY

Kategorie 3D skica neumožňuje vytvořit jiné osvětlení než to, které je způsobené sluncem. Ačkoliv je fyzikálně přesné, je spíše schematické a některým zákazníkům takové zjednodušení nepostačuje. Dalším procesem na řadě je tedy, do vymodelovaných kusů nábytku nebo prostoru obecně, umístit zdroje umělého osvětlení. Samozřejmě pouze tam, kde je to požadováno; svítící pohovku či koberec však taky umíme. Celková vyváženost vnějšího a vnitřního osvětlení, obzvláště v případě vizualizace interiéru hraje velkou roli ve výsledném pocitu z modelované architektury a proto si na tomto kroku dáváme velmi záležet. Textury v kategorii 3D Skica jsou i přes jejich kvalitu a fotorealističnost ploché. Až od kategorie Lehká vizualizace je možné dát jim jistou „hloubku“ či „hrbolatost“, která je pro některé materiály tak typická. Stejné je to s odlesky a zrcadlovými plochami, i ty jsou umožněné až od této kategorie. Obojí je dáno zapojením sekundárního programu do celého procesu generování výsledného obrázku. Tento další software umožňuje poté při „renderování“ počítačem simulovat i nepřímé osvětlení, měkčí stíny, zmíněné odlesky a hrbolatost. Výsledným produktem Lehké vizualizace jsou tedy obrázky generované renderovacím softwarem v kvalitativně středním nastavení „medium“.

DOPLŇKY, DETAILY, VINĚTACE, POSTPROCESING

Pokud Váš klient, nebo Vaše marketingové oddělení vyžaduje preciznější prezentaci Vaší architektury, a nespokojí se pouze s Lehkou vizualizací, přichází na řadu Velká vizualizace, kde se již soustředíme na výsledné obrázky jako na fotografie. Celkové ladění modelu, hry světel a stínů, včetně takových specialit jako jsou záře a „glare“ efekty světel, dojem mlhy, či rozmazání rozostřením „kamery“, působí na přirozený dojem z výsledného obrázku a v tom převážně spočívá naše kategorie nazvaná Velká vizualizace.

Základní ceny jednotlivých kategorií

 


CENY

STRUČNÉ POROVNÁNÍ JEDNOTL. KATEGORIÍ

model pro danou kategorii

další model (pokoj, budova) daného projektu

první obrázek daného modelu

další obrázek z daného modelu

3D model reálných měřítek

skutečné stíny

ploché textury reálných dimenzí

umělé osvětlení

nepřímé osvětlení, šum stínů

detailní textury, odrazy, lesk

postprocesing

speciality kamery, rozostření, glare

3D skica

od 2500

(czk,*)

od 1750,-

od 1250,-

od 750,-

od 750,-

lehká vizualizace

od 4500

(CZK,*)


od 3000,-

od 2000,-

od 1500,-

od 1500,-

Nejvýhodnější

velká vizualizace

od 6900

(czk,*)

od 5000,-

od 3500,-

od 1900,-

od 1900,-

Pricing Table WordPress Plugin
 
* Uvedené ceny jsou orientační základ, ze kterého vycházíme při individuálním posuzování každé zakázky. Nabízená cena může být nižší i vyšší, dle složitosti a předpokládané náročnosti zakázky.