Po investici do novějšího software a hardware jsme vyzkoušeli nový renderovací engine a funguje výborně.

Model: Bartłomiej Ordon

  • Typ projektu: Vizualizace interierová
  • Rok zpracování: 2017