Vizualizace se stává stále důležitější součástí návrhu budov a lidských prostor.

Prodejte i Vy svou architekturu poutavými obrázky.

Architektonická vizualizace, nebo také počítačem generované fyzikálně podobné zobrazení (Computer Generated Renderings), je jeden ze způsobů, jakým se představy a plány z pera architektů a investorů zobrazují do vizuálně uchopitelnější podoby. Zpravidla se tedy vizualizací převádí 2D průměty (výkresy) zamýšlených 3D objektů (budov) do jiného promítání, nejčastěji perspektivního promítání „jednoho oka“. Zobrazování pro lepší pochopení neodbornou veřejností se provádělo od počátků dob složitější architektury, nyní se ovšem celý proces přesunul pod výpočetní sílu procesorů a grafických karet a je tak více a více fotorealističtější a uvěřitelnější. A nebo nemusí, záleží na investorovi a jeho představě o uměleckém pojetí výsledného obrázku.

Kýženým výsledkem je 2D obrázek, nejčastěji rastrový, který s větší či menší mírou zkreslení (a přikreslení) zobrazuje uvažovanou podobu budoucí stavby. Výhodou i nevýhodou takovýchto metod je samozřejmě fakt, že nemusí být nutně pravdivá, to opět záleží na požadavcích investora.

Vizualizace interiérů

Zjistit více ...

Vizualizace exteriérů

Zjistit více ...

Prémiová služba:

Vizualizace 360° / Zobrazení kompletního prostoru v rozsahu 360° vodorovně a 360° svisle

Vizualizace 360

Reference